Budowa domu to poważna inwestycja, która wymaga dopełnienia szeregu formalności i dopilnowania wielu istotnych kwestii. Nie wszyscy  inwestorzy stojący u jej progu wiedzą, jak ważna jest dokumentacja geotechniczna. To właśnie na jej podstawie można stwierdzić, czy na działce potrzebne będzie odwodnienie oraz jak warunki wodno-gruntowe mogą wpływać na mający tam powstać budynek.

Dokumentacja geotechniczna powstaje na zlecenie inwestora. Wykonują ją specjalistyczne firmy, które zatrudniają geotechników. Dokumentacja powstaje na podstawie wykonanych w terenie badań oraz dodatkowych analiz. Na koniec dołącza się ją do projektu budowlanego, jako istotny element, który należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia prac budowlanych.

Jak powstaje dokumentacja geotechniczna?

Do wykonania dokumentacji geotechnicznej konieczne jest przeprowadzenie badań w terenie. Można je zrobić na własnej działce albo tej, którą planujemy kupić pod budowę domu. W tym drugim przypadku należy jednak uzyskać zgodę właściciela gruntu. Korzystną sytuacją jest, kiedy inwestor ma już wybrany projekt budowlany i wie dokładnie, w którym miejscu powstanie dom. Geotechnik może wtedy prowadzić badania dokładnie w tym miejscu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by badanie gruntu przeprowadzić na większej działce, a dopiero później zdecydować, w którym dokładnie miejscu zostanie posadowiony budynek. Jednak w tym przypadku konieczne będzie wykonanie większej ilości odwiertów, a co za tym idzie, koszt badań może znacząco wzrosnąć.

A co, jeśli mam już projekt?

Jeśli inwestor wybrał projekt, a miejsce posadowienia domu zostało określone, geotechnik może pracować dokładnie na tym terenie, gdzie powstanie budynek. Zazwyczaj wykonuje wtedy trzy odwierty geotechniczne, z których dwa znajdują się w narożach budynku, a trzeci na przecięciu poprowadzonych z naroży przekątnych. Głębokość odwiertów ustala się w zależności od rodzaju budynku. Dla domów bez podpiwniczenia wystarczają odwierty o głębokości 3 m, natomiast w przypadku domów z podpiwniczeniem należy zrobić odwierty o głębokości od 3 do 6 m. Dodatkowo geotechnik może wykonać badania laboratoryjne oraz analizę składu chemicznego wód.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Zwieńczeniem prac prowadzonych w terenie oraz analiz laboratoryjnych jest wykonana przez specjalistę dokumentacja. Zawiera ona część opisową oraz graficzną. Geotechnik powinien zamieścić w niej również mapy, na których wskażę dokładne miejsce prowadzenia odwiertów. Z dokumentacji można dowiedzieć się między innymi, jakie warstwy gruntów znajdują się na działce oraz na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe. Inwestor dowie się również, jaka jest nośność gruntów i zapozna z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi sposobu budowy domu i jego zabezpieczenia przed wodami gruntowymi. W niektórych przypadkach geotechnik może zalecić rezygnację z podpiwniczenia.

Prawidłowo wykonana dokumentacja geotechniczna może pomóc uniknąć wielu przykrych konsekwencji. Wśród nich warto wymienić: pękanie ścian oraz podsiąkanie wody do piwnic.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge