Budowa domu to poważna decyzja, która pociąga za sobą wiele kolejnych ważnych wyborów. Pierwszym i jednym z najważniejszych jest zakup ziemi, która spełni oczekiwania inwestora. Bez tego inwestycja nie będzie mogła się rozpocząć. Biorąc natomiast pod uwagę to, że niejednokrotnie jest to decyzja, którą podejmuje się raz na całe życie, powinna być potraktowana poważnie i dobrze przemyślana.

Zakup ziemi warto poprzedzić analizą własnych potrzeb, oczekiwań i możliwości. Gdzie chcielibyśmy mieszkać i ile możemy wydać na zakup nieruchomości? Ważniejsza jest dla nas bliskość siedlisk ludzkich, czy pięknych widoków za oknem? Jak duża powinna być nieruchomość i jaką mieć ekspozycję? Jak istotna jest bliskość większych aglomeracji dla domowników? Wszystkie te i wiele więcej zadanych sobie pytań wymagają odpowiedzi.

Zakup ziemi a własność nieruchomości

Pierwszą kwestią, którą należy sprawdzić, jest ilość współwłaścicieli konkretnej nieruchomości. Warto pamiętać, że do aktu notarialnego będą musieli stawić się wszyscy współwłaściciele. W niektórych przypadkach mogą to być osoby, które nie mieszkają w kraju, a do Polski przyjeżdżają rzadko. Dodatkowym kłopotem mogą być nieporozumienia rodzinne pomiędzy współwłaścicielami. Jednak nie zawsze musi to wyglądać tak źle. Znacznie częściej współwłaściciele zgodnie decydują o zbyciu nieruchomości.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zanim inwestor zdecyduje ostatecznie o zakupie nieruchomości, powinien wcześniej sprawdzić dotyczące jej zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedni dokument można znaleźć we właściwym miejscowo urzędzie gminy. W planie miejscowym zawiera się informacje dotyczące możliwych sposobów zagospodarowania nieruchomości, a także ograniczenia w sposobie ich użytkowania. Dla inwestora ważne będą też takie informacje jak wskazania dotyczące rodzajów budynków, jakie mogą powstać na danym terenie, ich wysokości, nieprzekraczalnej linii zabudowy, wysokości kalenicy, powierzchni biologicznie czynnej itp. Jeśli mpzp nie został uchwalony, należy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Ekspozycja nieruchomości

Bardzo ważną kwestią jest też usytuowanie działki względem kierunków geograficznych. Jeśli nieruchomość jest położona na północnym stoku, inwestor może w przyszłości narzekać na to, że jest źle doświetlona. Jeżeli kształt i wielkość działki uniemożliwia budowę domu w taki sposób, by część dzienna i najczęściej uczęszczane pomieszczenia znalazły się od strony południowej, wnętrza mogą być zimne i nieprzyjemne. Dlatego zakup ziemi warto to kwestia bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. A najkorzystniejszą ekspozycją nieruchomości jest taka, która pozwala na usytuowanie części dziennej od strony południowo-zachodniej.

Inne ważne czynniki

To jednak nie koniec ważnych i wymagających rozważenia kwestii, zanim jeszcze sprzedaż działki dojdzie do skutku. Ważne jest również to, z jakimi sąsiadami inwestor będzie miał do czynienia, czy nieruchomość została już uzbrojona oraz jaki jest aktualnie do niej dojazd. Istotną sprawą pozostaje też odległość od większych skupisk ludzkich oraz odległość do pracy, sklepu, szkoły i ważnych instytucji, do których trzeba będzie dojechać.  Warto sprawdzić też, jakie grunty znajdują się na działce i czy nie ma na niej osuwisk. Po ustaleniu tych wszystkich kwestii można z pełną świadomością wad i zalet konkretnej nieruchomości decydować się na zakup ziemi.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge